Działania Fundacji w 2016 roku

FUNDACJA NASZ WYBÓR PROWADZI NASTĘPUJĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ:

· Wydaje miesięcznik Nasz Wybir oraz prowadzi portal: www.naszwybir.pl

· Prowadzi Ukraiński Dom w Warszawie przy ul. Zamenhofa 1, w którym działa:

- „Klub Ukraińskich Kobiet”

- Klub dziecięcy „Rukawyczka”

- chór „Kałyna”

- prowadzone jest poradnictwo dla imigrantów związane z legalizacją pobytu i innymi kwestiami istotnymi dla życia w Polsce

- prowadzone są zajęcia z języka polskiego

- prowadzone są warsztaty taneczne „Taniec bez granic”

- zajęcia tańca towarzyskiego, zajęcia artystyczne, rękodzielnicze, warsztaty kuchni ukraińskiej

- działa „Kino-Szkoła” dla dzieci

· Organizuje spotkania informacyjne, debaty publiczne, prezentacje książek, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy filmów, wystawy prac artystycznych.

· Realizuje badania socjologiczne

· Wydaje książki dla dzieci

W chwili obecnej realizujemy następujące projekty wspierane z funduszy europejskich:

"Nasz Wybir - Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce IV"

Projekt przewiduje wszechstronne działania informacyjne  skierowane do imigrantów z Ukrainy w Polsce, a także (w pewnym zakresie) do społeczeństwa przyjmującego. Projekt zakłada realizację 4 działań: 1. Wydawanie papierowego bezpłatnego miesięcznika „Nasz Wybir” ukazującego się po ukraińsku; 2. Prowadzenie portalu internetowego; 3. Prowadzenie fanpag’u w mediach społecznościowych; 4. Dyskusje publiczne w Warszawie i poza Warszawą (w regionach).

Projekt realizowany będzie w okresie 1.11.2015-31.10.2017r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

„Aktywizacja po polsku”

Projekt realizowany wspólnie z Fundacją Ocalenie (Lider), Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek CWII, ma na celu zapewnienie wsparcia na rynku pracy cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce. W ramach działań projektu zaplanowano doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacyjne i adaptacyjne oraz bezpłatne kursy języka polskiego.

Projekt realizowany będzie w okresie 1.09.2015-30.04.2017r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

„Centrum Pomocy Cudzoziemcom (CPC 2.0)

Projekt realizowany wspólnie z Fundacją Ocalenie (Lider), Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek CWII ma na celu wspieranie integracji i przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. W ramach projektu prowadzone jest doradztwo i pomoc integracyjna, pomoc specjalistyczna w tym pomoc psychologiczna, prawna i socjalna, nauka poruszania się w polskim społeczeństwie oraz wzmocnienie mechanizmów samopomocowych.

Projekt realizowany będzie w okresie 1.07.2015- 31.12.2016r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, a także (w ramach refundacji wkładu własnego) z budżetu m. st. Warszawyprojekt „Centrum Pomocy Cudzziemcom II”.

Mniejszości Wyszehradu 2025

Okres 1.10.2015-31.03.2016r.

Projekt realizowany wspólnie z organizacjami ze Słowacji, Czech i Węgier.

Projekt finansowany z Visegrad Fund.


 

 

Działalność Fundacji "Nasz Wybór" wspierają

  • Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

  • International Organization for Migration

  • Visegrad Fund

  • Urząd m.st. Warszawa

  • Budżet państwa

  • Fundusze EOG

  • Program "Przemiany w Regionie - RITA"