Fundacja „Nasz wybór”

ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa
tel.:  +48 22 258 40 18, +48 727 805 764
e-mail: biuro@naszwybor.org.pl

Zapraszamy do wspierania naszej działalności:

Konto bankowe: Fundacja „Nasz wybór”
Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 111 w Warszawie
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509