Zrealizowane

„Różnorodność w Programach Partii Politycznych, Organizacja i Reprezentacja” – 2012/2013 (Partner)

Międzynarodowy projekt badawczy realizowany w Polsce przez Uczelnię Łazarskiego. Głównym celem projektu było zapoczątkowanie, ocena i wsparcie procesów rozwoju różnorodności (diversity development), w głównych partiach politycznych państw członkowskich UE, uwzględniającej etniczne zróżnicowanie społeczeństw.

0
Read More
Kontakt

Fundacja “Nasz Wybór”
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa

tel.: +48 22 258 40 18,
+48 727 805 764

Recent Posts