CELE STATUTOWE FUNDACJI „NASZ WYBÓR” Promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej; Upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; Promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, Promowanie edukacji obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej Promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej; Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów. Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy…