Fundacja „Nasz wybór” ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa tel.:  +48 22 258 40 18, +48 727 805 764 e-mail: biuro@naszwybor.org.pl Zapraszamy do wspierania naszej działalności: Konto bankowe: Fundacja „Nasz wybór” Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 111 w Warszawie PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509