Archive

Dane Fundacji

Fundacja „Nasz wybór” ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa tel.:  +48 22 258 40 18, +48 727 805 764 e-mail: biuro@naszwybor.org.pl Zapraszamy do wspierania naszej działalności: Konto bankowe: Fundacja „Nasz wybór” Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 111 w Warszawie PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509

0
Read More

Sprawozdania

Każdego roku Fundacja przygotowuje raporty będące podsumowaniem działalności w poszczególnych latach. Rok 2016 Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe Rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe Rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe Rok 2013 Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe

0
Read More

Statut Fundacji

CELE STATUTOWE FUNDACJI „NASZ WYBÓR” Promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej; Upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; Promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, Promowanie edukacji obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej Promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej; Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów. Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy…

0
Read More

Nasz zespół

ORGANY FUNDACJI   ZARZĄD:   Myroslava Keryk – prezes Historyk, socjolog, specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Wykłada na Uczelni Łazarskiego. Prezes Fundacji Nasz Wybór; Redaktor naczelna miesięcznika „Nasz Wybir”. Iwona Trochimczyk-Sawczuk – członek zarządu Prawniczka, filolog, tłumaczka. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów. Autorka artykułów o prawnych aspektach imigracji, trenerka, koordynatorka projektów realizowanych ze środków EFI. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Olena Lytvynenko – członek zarządu Historyk, specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w…

0
Read More

Historia Fundacji

Fundacja „Nasz Wybór” została założona przez Ukraińców i ich przyjaciół Polaków, aby pracować na rzecz ukraińskich migrantów w Polsce, pomagać im w integracji z polskim społeczeństwem i polską kulturą, a także zapoznawać Polaków z kulturą ukraińską.

0
Read More

„Centrum Pomocy Cudzoziemcom II” 

Celem projektu jest zapewnienie kompleksowej pomocy i doradztwa cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce w celu ich integracji z polskim społeczeństwem oraz uwrażliwienie społeczeństwa przyjmującego na różne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce.

0
Read More

Ukraiński Dom w Warszawie

Ukraiński Dom to miejsce spotkań oraz działań ukraińskich organizacji oraz inicjatyw. Jego powstanie w sierpniu 2014 roku było inicjatywą kilku środowisk ukraińskich, a zaszczyt i obowiązki prowadzenia Domu powierzono Fundacji „Nasz Wybór”. Dom mieści się przy ulicy Zamenhofa 1 w Warszawie. 

0
Read More
Kontakt

Fundacja “Nasz Wybór”
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa

tel.: +48 22 258 40 18,
+48 727 805 764

Recent Posts